ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.)

 

Καλούνται τα Τακτικά μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (Ε.Ε.Χ.Ο.Τ) σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 8.00 π.μ. στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών στην Αθήνα.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 16.00 μ.μ. στον ίδιο χώρο.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                 Η Γενική Γραμματέας

Παναγιώτης Ι. Παπαγγελόπουλος                                         Όλγα Δ. Σαββίδου