ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κ.Ε.Ο.Χ.

Καλούνται τα Μέλη του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 8.00 π.μ. στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών στην Αθήνα.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14.00 μ.μ. στον ίδιο χώρο.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών 

Αριστείδης Β. Ζούμπος                                                             Παύλος Χρηστογεώργος

       Πρόεδρος                                                                                     Γραμματέας