Τακτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κ.Ε.Ο.Χ., Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019, Αμφιθέατρο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. “Παύλος Κονιαλίδης”

Σας γνωστοποιούμε τη διεξαγωγή ημερίδας στο πλαίσιο του Τακτικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών με τίτλο: ” Σύγχρονες Απόψεις στην Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος” που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 και ώρα 16:30 στο Αμφιθέατρο της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. “Παύλος Κονιαλίδης”

Για το αναλυτικό επιστημονικό πρόγραμμα πατήστε: