Τακτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κ.Ε.Ο.Χ., Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019, Αμφιθέατρο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. “Παύλος Κονιαλίδης”

Σας γνωστοποιούμε τη διεξαγωγή μαθήματος στο πλαίσιο του Τακτικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών με τίτλο: ” Σύγχρονες Απόψεις στο Ορθοπαιδικό Τραύμα” που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 17:00 στο Αμφιθέατρο της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. “Παύλος Κονιαλίδης”

Για το επιστημονικό πρόγραμμα πατήστε: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ