ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.

ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Τμήμα Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου & Γόνατος Βασίλειος Κ. Μπιτούνης
Τμήμα Ποδοκνημικής & Άκρου Ποδός Αλέξανδρος Α. Ελευθερόπουλος
Τμήμα Χειρουργικής Ώμου – Αγκώνος Εμμανουήλ Μ. Φανδρίδης 
Τμήμα Ορθοπαιδικού Τραύματος Γεώργιος Α. Γκούβας
Τμήμα Σπονδυλικής Στήλης Σωτήριος Λ. Παπαστεφάνου
Τμήμα Ορθοπαιδικής Παίδων Χαράλαμπος Κωνσταντουλάκης
Τμήμα Μυοσκελετικής Ογκολογίας Ιωάννης Παπακώστας
Τμήμα Ορθοπαιδικών Λοιμώξεων Κωνσταντίνος Ν. Μαλίζος
Τμήμα Ορθοπαιδικής Έρευνας Μάριος Γ. Λυκίσσας
Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Παύλος Χ. Χρηστογεώργος
Τμήμα Αθλητικών Κακώσεων Δημήτριος Τσούκας