ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.

ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Τμήμα Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου & Γόνατος Ευστάθιος Χρονόπουλος
Τμήμα Ποδοκνημικής & Άκρου Ποδός Ιάσωνας Πετρουτσάς
Τμήμα Χειρουργικής Ώμου – Αγκώνος Περικλής Παπαδόπουλος
Τμήμα Ορθοπαιδικού Τραύματος Νικόλαος Μαρκαντώνης
Τμήμα Σπονδυλικής Στήλης Βασίλειος Λυκομήτρος
Τμήμα Ορθοπαιδικής Παίδων Δημήτριος  Μεταξιώτης
Τμήμα Μυοσκελετικής Ογκολογίας Θεόδωρος Κορμάς
Τμήμα Ορθοπαιδικών Λοιμώξεων Κωνσταντίνος Μαλίζος
Τμήμα Ορθοπαιδικής Έρευνας Αναστάσιος Χριστοδούλου
Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Αθανάσιος Μπαδέκας