1ο Σεμινάριο Κλινικής Ανατομίας Γόνατος, 31 Ιανουαρίου & 1 Φεβρουαρίου 2020, Αμφιθέατρο-Ανατομείο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα

Σας γνωστοποιούμε τη διεξαγωγή επιστημονικής εκδήλωσης με τίτλο 1ο Σεμινάριο Κλινικής Ανατομίας Γόνατος, που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου & 1 Φεβρουαρίου 2020, στο Αμφιθέατρο – Ανατομείο της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα

Χορηγούνται 12 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)

Για το επιστημονικό πρόγραμμα πατήστε: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για πληροφορίες πατήστε: ΕΔΩ