39ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. // 6-8 Μαΐου 2021 // Διαδικτυακή Διεξαγωγή

Σας γνωστοποιούμε τη διεξαγωγή επιστημονικής εκδήλωσης με τίτλο “39ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.”  που θα πραγματοποιηθεί 6-8 Μαΐου 2021 διαδικτυακά