ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΙΑΛΙΔΗΣ»

Το Αμφιθέατρο «Παύλος Κονιαλίδης» της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., χωρητικότητας 200 ατόμων, διατίθεται, μετά από αίτηση, για την διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων επιστημονικών φορέων και εταιρειών.

Το Αμφιθέατρο διαθέτει πλήρη οπτικοακουστικό εξοπλισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.