Διαδικτυακό Κλινικό Φροντιστήριο «Διαχείριση της Σπαστικότητας: Θεωρία και Πράξη», 16 & 17 Απριλίου 20212021

Σας γνωστοποιούμε ότι η Κλινική  Αποκατάστασης για ασθενείς με Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει 16 και 17.4.2021 Διαδικτυακό Κλινικό Φροντιστήριο «Διαχείριση της Σπαστικότητας: Θεωρία και Πράξη»

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Απαιτείται ηλεκτρονική εγγραφή.

Ο σχετικός σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες είναι:

https://www.nikaiatravel.gr/conventions/patra16apr