ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 2023

Πρόεδρος Ζωή Χ. Νταϊλιάνα
Πρόεδρος 2022 Αθανάσιος Χ. Μπαδέκας
Α΄ Αντιπρόεδρος Ελευθέριος Τσιρίδης
Β΄ Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Κ. Κατέρος
Γενικός Γραμματέας Βασίλειος Ν. Ψυχογυιός
Ταμίας Εμμανουήλ Β. Μπριλάκης
Ειδικός Γραμματέας Μάριος Δ. Βεκρής
Τακτικό Μέλος Λέων Θ. Οικονόμου
Εκπρόσωπος Εκτάκτων Μελών  Ζήσης Κ. Κυριαζής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 2022

Πρόεδρος Αθανάσιος Χ. Μπαδέκας
Πρόεδρος 2021 Θεόδωρος Π. Κορμάς
Α΄ Αντιπρόεδρος Ζωή Χ. Νταϊλιάνα
Β΄ Αντιπρόεδρος Ελευθέριος Τσιρίδης
Γενικός Γραμματέας Αλέξανδρος Α. Ελευθερόπουλος
Ταμίας Εμμανουήλ Β. Μπριλάκης
Ειδικός Γραμματέας Εμμανουήλ Μ. Φανδρίδης
Τακτικό Μέλος Δημήτριος Γ. Κούλαλης
Εκπρόσωπος Εκτάκτων Μελών  Ανδρέας Π. Ευσταθίου

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 2021

Πρόεδρος Θεόδωρος Π. Κορμάς
Πρόεδρος 2020 Αθανάσιος Θ. Κωστάκος
Α΄ Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Χ. Μπαδέκας
Β΄ Αντιπρόεδρος Ζωή Χ. Νταϊλιάνα
Γενικός Γραμματέας Αλέξανδρος Α. Ελευθερόπουλος
Ταμίας Εμμανουήλ Β. Μπριλάκης
Ειδικός Γραμματέας Ευστάθιος Θ. Χρονόπουλος
Τακτικό Μέλος Βασίλειος Α. Κοντογεωργάκος
Εκπρόσωπος Εκτάκτων Μελών  Δημήτρης-Τζιμ Α. Γεωργούλης

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 2020

Πρόεδρος Αθανάσιος Θ. Κωστάκος
Πρόεδρος 2019 Παναγιώτης Ι. Παπαγγελόπουλος
Α΄ Αντιπρόεδρος Θεόδωρος Π. Κορμάς
Β΄ Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Χ. Μπαδέκας
Γενική Γραμματέας Όλγα Δ. Σαββίδου
Ταμίας Εμμανουήλ Β. Μπριλάκης
Ειδική Γραμματέας Ζωή Χ. Νταϊλιάνα
Τακτικό Μέλος Λεωνίδας Γ. Νικολακάκος
Εκπρόσωπος Εκτάκτων Μελών  Αικατερίνη Ν. Μαντά

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 2019

Πρόεδρος Παναγιώτης Ι. Παπαγγελόπουλος
Πρόεδρος 2018 Σταμάτιος Α. Παπαδάκης
Α΄ Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Θ. Κωστάκος
Β΄ Αντιπρόεδρος Θεόδωρος Π. Κορμάς
Γενική Γραμματέας Όλγα Δ. Σαββίδου
Ταμίας Κωνσταντίνος Θ. Κατέρος
Ειδικός Γραμματέας Αλέξανδρος Α. Ελευθερόπουλος
Τακτικό Μέλος Οδυσσέας Α. Παξινός
Εκπρόσωπος Εκτάκτων Μελών  Παναγιώτης Δ. Μεγαλοοικονόμος

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 2018

Πρόεδρος Σταμάτιος Α. Παπαδάκης
Πρόεδρος 2017 Παντελής Κ. Νικολάου
Α΄ Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Ι. Παπαγγελόπουλος
Β΄ Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Θ. Κωστάκος
Γενικός Γραμματέας Οδυσσέας Α. Παξινός
Ταμίας Κωνσταντίνος Θ. Κατέρος
Ειδικός Γραμματέας Αλέξανδρος Α. Ελευθερόπουλος
Τακτικό Μέλος Ζήνων Θ. Κόκκαλης
Εκπρόσωπος Εκτάκτων Μελών Παναγιώτης Δ. Μεγαλοοικονόμος

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 2017

Πρόεδρος Παντελής Κ. Νικολάου
Πρόεδρος 2016 Παναγιώτης Α. Ευσταθίου
Α΄ Αντιπρόεδρος Σταμάτιος Α. Παπαδάκης
Β΄ Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Ι. Παπαγγελόπουλος
Γενικός Γραμματέας Οδυσσέας Α. Παξινός
Ταμίας Κωνσταντίνος Θ. Κατέρος
Ειδικός Γραμματέας Αλέξανδρος Α. Ελευθερόπουλος
Τακτικό Μέλος Εμμανουήλ Μπριλάκης
Εκπρόσωπος Εκτάκτων Μελών Δημήτριος Ε. Μαντάκος

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 2016

Πρόεδρος Παναγιώτης Α.Ευσταθίου
Πρόεδρος 2015 Θεοφιλος Σ. Καραχάλιος
Α΄ Αντιπρόεδρος Παντελής Κ. Νικολάου
Β΄ Αντιπρόεδρος Σταμάτιος Α. Παπαδάκης
Γενικός Γραμματέας Θεόδωρος Π. Κορμάς
Ταμίας Κωνσταντίνος Θ. Κατέρος
Ειδικός Γραμματέας Οδυσσέας Α. Παξινός
Τακτικό Μέλος Αλέξανδρος Α. Ελευθερόπουλος
Εκπρόσωπος Εκτάκτων Μελών Δημήτριος Ε. Μαντάκος

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 2015

Πρόεδρος Θεόφιλος Σ. Καραχάλιος
Πρόεδρος 2014 Γεώργιος Α. Μαχαιράς
Α΄ Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Α. Ευσταθίου
Β΄ Αντιπρόεδρος Παντελής Κ. Νικολάου
Γενικός Γραμματέας Θεόδωρος Π. Κορμάς
Ταμίας Σταμάτιος Α. Παπαδάκης
Ειδικός Γραμματέας Οδυσσέας Α. Παξινός
Εκπρόσωπος Μακεδονίας – Θράκης Αλέξανδρος Α. Ελευθερόπουλος
Εκπρόσωπος Εκτάκτων Μελών Στέφανος Δ. Κουτσοστάθης

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 2014

Πρόεδρος Γεώργιος Α. Μαχαιράς
Πρόεδρος 2013 Κωνσταντίνος Ν. Μαλίζος
Α΄ Αντιπρόεδρος Θεόφιλος Σ. Καραχάλιος
Β΄ Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Α. Ευσταθίου
Γενικός Γραμματέας Αθανάσιος Θ. Κωστάκος
Ταμίας Σταμάτιος Α. Παπαδάκης
Ειδικός Γραμματέας Οδυσσέας Α. Παξινός
Εκπρόσωπος Μακεδονίας – Θράκης Αλέξανδρος Α. Ελευθερόπουλος
Εκπρόσωπος Εκτάκτων Μελών Κωνσταντίνος Δ. Αναγνωστάκος

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 2013

Πρόεδρος Κωνσταντίνος Ν. Μαλίζος
Πρόεδρος 2012 Διονύσιος – Αλέξανδρος Ι. Βερέττας
Α΄ Αντιπρόεδρος Γεώργιος Α. Μαχαιράς
Β΄ Αντιπρόεδρος Θεόφιλος Σ. Καραχάλιος
Γενικός Γραμματέας Αθανάσιος Θ. Κωστάκος
Ταμίας Σταμάτιος Α. Παπαδάκης
Ειδικός Γραμματέας Παύλος Χ. Χρηστογεώργος
Εκπρόσωπος Μακεδονίας – Θράκης Κωνσταντίνος Τ. Δίτσιος
Εκπρόσωπος Εκτάκτων Μελών Πέτρος Δ. Τριάντης

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 2012

Πρόεδρος Διονύσιος – Αλέξανδρος Ι. Βερέττας
Πρόεδρος 2011 Ιωάννης Β. Μίχος
Α΄ Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Ν. Μαλίζος
Β΄ Αντιπρόεδρος Γεώργιος Α. Μαχαιράς
Γενικός Γραμματέας Χαράλαμπος Θ. Ντινόπουλος
Ταμίας Σταμάτιος Α. Παπαδάκης
Ειδικός Γραμματέας Εμμανουήλ Β. Ζαμπιάκης
Εκπρόσωπος Μακεδονίας – Θράκης Αθανάσιος Ν. Βερβερίδης
Εκπρόσωπος Εκτάκτων Μελών Πέτρος Δ. Τριάντης

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.  2011

Πρόεδρος Ιωάννης Β. Μίχος
Πρόεδρος 2010 Ιωάννης Χ. Φερούσης
Α΄ Αντιπρόεδρος Διονύσιος – Αλέξανδρος Βερέττας
Β΄ Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Ν.  Μαλίζος
Γενικός Γραμματέας Χαράλαμπος Θ. Ντινόπουλος
Ταμίας Σταμάτιος Α. Παπαδάκης
Ειδικός Γραμματέας Κωνσταντίνος Θ. Κατέρος
Εκπρόσωπος Μακεδονίας – Θράκης Αθανάσιος Ν. Βερβερίδης
Εκπρόσωπος Εκτάκτων Μελών Δημήτριος  Δ. Νικολόπουλος