ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 2021

Πρόεδρος Θεόδωρος Π. Κορμάς
Πρόεδρος 2020 Αθανάσιος Θ. Κωστάκος
Α΄ Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Χ. Μπαδέκας
Β΄ Αντιπρόεδρος Ζωή Χ. Νταϊλιάνα
Γενικός Γραμματέας Αλέξανδρος Α. Ελευθερόπουλος
Ταμίας Εμμανουήλ Β. Μπριλάκης
Ειδικός Γραμματέας Ευστάθιος Θ. Χρονόπουλος
Τακτικό Μέλος Βασίλειος Α. Κοντογεωργάκος
Εκπρόσωπος Εκτάκτων Μελών  Δημήτρης-Τζιμ Α. Γεωργούλης

 

Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια » »