ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 2024

 

Πρόεδρος Ελευθέριος Τσιρίδης
Πρόεδρος 2023 Ζωή Νταϊλιάνα
Α΄ Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Κατέρος
Β΄ Αντιπρόεδρος Ευστάθιος Χρονόπουλος
Γενικός Γραμματέας Βασίλειος Ψυχογυιός
Ταμίας Εμμανουήλ Μπριλάκης
Ειδικός Γραμματέας Λάζαρος Πουλτσίδης
Τακτικό Μέλος Νικόλαος Ζαγοραίος
Εκπρόσωπος Εκτάκτων Μελών  Κωνσταντίνος Τσιβελέκας

 

Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια » »