ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 2023

 

Πρόεδρος Ζωή Χ. Νταϊλιάνα
Πρόεδρος 2022 Αθανάσιος Χ. Μπαδέκας
Α΄ Αντιπρόεδρος Ελευθέριος Τσιρίδης
Β΄ Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Κ. Κατέρος
Γενικός Γραμματέας Βασίλειος Ν. Ψυχογυιός
Ταμίας Εμμανουήλ Β. Μπριλάκης
Ειδικός Γραμματέας Μάριος Δ. Βεκρής
Τακτικό Μέλος Λέων Θ. Οικονόμου
Εκπρόσωπος Εκτάκτων Μελών  Ζήσης Κ. Κυριαζής

 

Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια » »