ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 2022

 

Πρόεδρος Αθανάσιος Χ. Μπαδέκας
Πρόεδρος 2021 Θεόδωρος Π. Κορμάς
Α΄ Αντιπρόεδρος Ζωή Χ. Νταϊλιάνα
Β΄ Αντιπρόεδρος Ελευθέριος Τσιρίδης
Γενικός Γραμματέας Αλέξανδρος Α. Ελευθερόπουλος
Ταμίας Εμμανουήλ Β. Μπριλάκης
Ειδικός Γραμματέας Εμμανουήλ Μ. Φανδρίδης
Τακτικό Μέλος Δημήτριος Γ. Κούλαλης
Εκπρόσωπος Εκτάκτων Μελών  Ανδρέας Π. Ευσταθίου

 

Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια » »