Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 2023

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 2023

Πρόεδρος Ζωή Χ. Νταϊλιάνα
Πρόεδρος 2022 Αθανάσιος Χ. Μπαδέκας
Α΄ Αντιπρόεδρος Ελευθέριος Τσιρίδης
Β΄ Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Κ. Κατέρος
Γενικός Γραμματέας Βασίλειος Ν. Ψυχογυιός
Ταμίας Εμμανουήλ Β. Μπριλάκης
Ειδικός Γραμματέας Μάριος Δ. Βεκρής
Τακτικό Μέλος Λέων Θ. Οικονόμου
Εκπρόσωπος Εκτάκτων Μελών  Ζήσης Κ. Κυριαζής