ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κ.Ε.Ο.Χ.

Διοικούσα Επιτροπή Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών 2023

Πρόεδρος Παναγιώτης Α. Ευσταθίου
Α’ Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. (ex officio) Ελευθέριος Τσιρίδης
Αντιπρόεδρος  Σταμάτιος Α.Ν. Παπαδάκης
Γραμματέας Αναστάσιος Β. Δάρας
Μέλoς Ιωάννης Κουλούρης
Εκπρόσωπος Ειδικευομένων