ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κ.Ε.Ο.Χ.

Διοικούσα Επιτροπή Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών 2022

Πρόεδρος Νικόλαος Γ. Μαρκέας
Α’ Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. (ex officio) Ζωή Χ. Νταϊλιάνα
Αντιπρόεδρος  Παναγιώτης Α. Ευσταθίου
Γραμματέας Αναστάσιος Β. Δάρας
Μέλoς Δημήτρης Η. Καρανίκας
Εκπρόσωπος Ειδικευομένων Θεόδωρος Π. Μπαλφούσιας