ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κ.Ε.Ο.Χ.

Διοικούσα Επιτροπή Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών 2020 – 2021

Πρόεδρος Νικόλαος Γ. Μαρκέας
Α’ Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. (ex officio) Αθανάσιος Χ. Μπαδέκας
Αντιπρόεδρος  Παναγιώτης Α. Ευσταθίου
Γραμματέας Αναστάσιος Β. Δάρας
Μέλoς Δημήτρης Η. Καρανίκας
Εκπρόσωπος Ειδικευομένων Θεόδωρος Π. Μπαλφούσιας