ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κ.Ε.Ο.Χ.

Διοικούσα Επιτροπή Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών 2024

Πρόεδρος Παναγιώτης Α. Ευσταθίου
Α’ Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. (ex officio) Κωνσταντίνος Κατέρος
Αντιπρόεδρος  Σταμάτιος Α.Ν. Παπαδάκης
Γραμματέας Αναστάσιος Β. Δάρας
Μέλoς Ιωάννης Κουλούρης
Εκπρόσωπος Ειδικευομένων Δήμητρα Μελισσαρίδου