ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΚΕΟΧ | ΔΕΚ 2021

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ζωηρό, στο θησαυροφυλάκιο της μνήμης, τον απόηχο από το πρόσφατο, σαφώς επιτυχημένο, 77ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΧΟΤ, σας καλώ να λάβετε μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση του διπλώματος του Κολλεγίου που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εντός του ερχόμενου Δεκεμβρίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα, σε επόμενη επιστολή.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Κολλεγίου, το δίπλωμα αποκτούν όσοι από τους υποψηφίους κατορθώσουν να περάσουν με επιτυχία τις γραπτές και προφορικές δοκιμασίες, που απαιτούνται για την ανάδειξη της επιστημονικής των κατάρτισης.

Με επίγνωση των ειδικών συνθηκών, τις οποίες βιώνουμε καθημερινά λόγω της πανδημίας COVID-19, και μετά από ώριμη σκέψη και ανταλλαγή απόψεων, οι εξετάσεις για εφέτος θα έχουν τρεις καινοτομίες:

  1. Θα λάβουν χώρα αποκλειστικά στους χώρους της ΕΕΧΟΤ.
  2. Δεδομένης της αδυναμίας για φυσική παρουσία ασθενών, θα υποβληθούν ερωτήσεις αναφορικά με την κλινική αξιολόγηση από την εξέταση εικονικού ασθενούς.
  3. Δεδομένης της αδυναμίας για φυσική παρουσία των υποψηφίων στη χειρουργική αίθουσα, θα υποβληθούν ερωτήσεις χειρουργικής τεχνικής.

Το δίπλωμα του Κολλεγίου, το οποίο προβλέπεται εφέτος να είναι εξαιρετικά ελκυστικό, αποτελεί την ύψιστη αναγνώριση της επιστημονικής κατάρτισης για τους νέους και φερέλπιδες συναδέλφους που φιλοδοξούν «να ανοίξουν τα φτερά τους».

Σας καλώ να υποσκελίσετε οποιονδήποτε δισταγμό, δηλώνοντας συμμετοχή στις εξετάσεις για το δίπλωμα του Κολλεγίου. Για τυχόν προβληματισμούς και απορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΕΧΟΤ (ΚΕΟΧ, Εξετάσεις διπλώματος).

Με εκτίμηση

Δρ. Νικόλαος Μαρκέας

Πρόεδρος Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών