ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Κ.Ε.Ο.Χ.

Στις εξετάσεις για την απόκτηση Διπλώματος του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι ειδικευμένοι Ορθοπαιδικοί Χειρουργοί. Οι γραπτές και προφορικές εξετάσεις πραγματοποιούνται το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν 4 εβδομάδες προ των εξετάσεων και να συνοδεύονται από βραχύ βιογραφικό σημείωμα και τον κατάλογο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του υποψηφίου.

Δεκαπέντε ημέρες προ των εξετάσεων διαμορφώνεται ο κατάλογος των υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις και ανακοινώνεται το πρόγραμμα των εξετάσεων.

Δεκτές γίνονται αιτήσεις μέχρι την ημερομηνία που καθορίζει η Επιτροπή των εξετάσεων.

Η εξεταστική επιτροπή είναι εξαμελής. Συμμετέχουν:

  • Πρόεδρος του Κ.Ε.Ο.Χ.
  • Πρόεδρος της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ
  • Αντιπρόεδρος του Κ.Ε.Ο.Χ.,
  • Γενικός Γραμματέας του Κ.Ε.Ο.Χ.
  • Δυο πρώην Πρόεδροι της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. (Για τα δυο επί πλέον μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής επιλέγονται ισάριθμοι αναπληρωτές τους).

Ειδικότερα οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν:

  1. Αξιολόγηση 5 ημερών σε μια Ορθοπαιδική Κλινική
  2. Γραπτή εξέταση
  3. Προφορική εξέταση
  4. Κλινική εξέταση ασθενών

Η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται από το μέσο όρο της επιμέρους βαθμολόγησης των εξεταστών. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται μία εβδομάδα μετά τη λήξη τους.

Η επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η βράβευση των επιτυχόντων και η απονομή του τιμητικού διπλώματος του Κολλεγίου γίνεται κατά την τελετή κοπής της πίττας του Κ.Ε.Ο.Χ. στην αρχή του επόμενου έτους.

Όσοι πετύχουν στις εξετάσεις γίνονται αμέσως μέλη του Κ.Ε.Ο.Χ και λαμβάνουν ενεργό μέρος σε όλες τις δραστηριότητές του.