Κ.Ε.Ο.Χ. | 1ο Εκπαιδευτικό Διήμερο | 17 & 18 Μαρτίου 2023 | Επιστημονικό Πρόγραμμα

 

ΖΩΝΤΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

 

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ  Κ.Ε.Ο.Χ.

1ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ
17 & 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Αμφιθέατρο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. “Παύλος Κονιαλίδης”
(δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ