ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

(Ε.Ε.Χ.Ο.Τ)

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό και μετά από την από 25 Απριλίου 2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.) καλούνται τα Τακτικά Μέλη της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, που θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουνίου 2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00, στην έδρα της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ, ήτοι στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού  Φλέμινγκ αρ. 20.

Η Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση του Καταστατικού της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. (ειδικότερα τα άρθρα 7, 9, 10, 11 και 12)

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα Τακτικά Μέλη τα οποία έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς την Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.

(σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 του ισχύοντος Καταστατικού).

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.

Ελευθέριος Τσιρίδης

Πρόεδρος

Βασίλειος Ψυχογυιός

Γενικός Γραμματέας