ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ – Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ – Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.

Καλούνται τα Τακτικά μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας Ε.Ε.Χ.Ο.Τ σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί διαδικτυακά κατά τη διάρκεια του 77ου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 07.30

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 16.00.

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας

Θεόδωρος Π. Κορμάς                                              Αλέξανδρος Α. Ελευθερόπουλος