ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.)

Καλούνται τα Τακτικά μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (Ε.Ε.Χ.Ο.Τ) σε Τακτική Γενική Συνέλευση,που θα διεξαχθεί υβριδικά την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 08:00. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί υβριδικά το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 16:00

Η Πρόεδρος                                      Ο Γενικός Γραμματέας

Ζωή Χ. Νταϊλιάνα                             Βασίλειος Ν. Ψυχογυιός