Π.Μ.Σ. – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει & λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (Φ.Ε.Κ.: 4150/21-09-18 Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Απόφασης: 888/17-07-2018 & Φ.Ε.Κ.: 484/08-02-21 Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Απόφασης: 532/20-01-2021) το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ» διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.-M.Sc.). Τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. ασκεί η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. Η έναρξη των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα γίνει τον Οκτώβριο του 2021. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ειδικότερα, στα τρία πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνονται θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα και το τέταρτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και πρακτικής-κλινικής άσκησης.

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν & υποβάλλουν την αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται λεπτομερώς παρακάτω από τις 12/04/2021 έως τις 31/07/2021, στη διεύθυνση:

Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Γ.Ν.Α. ΚΑΤ Γ’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Υπόψη Κας Σταυροπούλου Αλίκη 4ος όροφος, Νίκης 2, Τ.Κ. 14561, Κηφισιά ή ηλεκτρονικά: (alikist@uoa.gr)

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://scl.med.uoa.gr/ ή http://school.med.uoa.gr/

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ