ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.

ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τμήμα Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου & Γόνατος Ελευθέριος Τσιρίδης, Πρόεδρος
Βασίλειος Νικολάου, Αντιπρόεδρος 
Αναστάσιος Λιλικάκης, Γραμματέας
Τμήμα Ποδοκνημικής & Άκρου Ποδός Αλέξανδρος Ελευθερόπουλος, Πρόεδρος
Δημήτριος Χατζηεμμανουήλ, Αντιπρόεδρος 
Δημήτριος Βαρβιτσιώτης, Γραμματέας
Τμήμα Χειρουργικής Ώμου – Αγκώνος  

Ζήνων Κόκκαλης, Πρόεδρος
Χρήστος Σινωπίδης, Αντιπρόεδρος 
Ευάγγελος Ευαγγέλου, Γραμματέας

Τμήμα Ορθοπαιδικού Τραύματος Χαράλαμπος Πέτρου, Πρόεδρος
Σαββίδης Ματθαίος, Αντιπρόεδρος 
Αντώνιος Κουζέλης, Γραμματέας
Τμήμα Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης Θωμάς Αποστόλου, Πρόεδρος
Νικόλαος Σεκούρης, Αντιπρόεδρος 
Ανδρέας Μοράκης, Γραμματέας
Τμήμα Ορθοπαιδικής Παίδων  

Νικόλαος Μαρκέας, Πρόεδρος
Ροζαλία Δημητρίου, Αντιπρόεδρος 
Χαράλαμπος Κωνσταντουλάκης, Γραμματέας

Τμήμα Μυοσκελετικής Ογκολογίας  

Αναστάσιος Μουρίκης, Πρόεδρος
Χρήστος Ζαμπακίδης, Αντιπρόεδρος 
Ιωάννης Παπαναστασίου, Γραμματέας

Τμήμα Αθλητικών Κακώσεων  

Κωνσταντίνος Κατέρος, Πρόεδρος
Εμμανουήλ Φανδρίδης, Αντιπρόεδρος 
Εμμανουήλ Μπριλάκης, Γραμματέας

Τμήμα Ορθοπαιδικής Έρευνας  

Ιωάννης Κουλούρης, Πρόεδρος
Όλγα Σαββίδου, Αντιπρόεδρος 
Μάριος Λυκίσσας, Γραμματέας

Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  

Αντώνιος Αγγουλές, Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Σαρόπουλος, Αντιπρόεδρος 
Παύλος Χρηστογεώργος, Γραμματέας

Τμήμα Ορθοπαιδικών Λοιμώξεων  

Κωνσταντίνος Μαλίζος, Πρόεδρος