Υποβολή Υποψηφιότητας | ΔΣ ΕΕΧΟΤ

Παρακαλούνται τα Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας που ενδιαφέρονται να εκλεγούν σε κάποιο αξίωμα του επομένου Διοικητικού Συμβουλίου να υποβάλλουν γραπτή αίτηση προς το ΔΣ, την οποία πρέπει να αποστείλουν στη Γραμματεία της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. – info@eexot.gr – το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν στο Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. είναι οι ακόλουθες:

Β´ Αντιπρόεδρος

Ταμίας

Ειδικός Γραμματέας

Μέλος

Εκπρόσωπος Εκτάκτων Μελών

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, δικαίωμα εκλογής για τη θέση του Β’ Αντιπροέδρου έχουν τα μέλη που κατά την υποβολή της υποψηφιότητος έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 10 έτη ως  Τακτικά Μέλη ενώ δικαίωμα εκλογής για τις θέσεις του Ταμία, του Ειδικού Γραμματέα και του Μέλους έχουν τα μέλη που κατά την υποβολή της υποψηφιότητος έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5 έτη ως  Τακτικά Μέλη.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στη Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 77ου Συνεδρίου Ε.Ε.Χ.Ο.Τ, το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 16:00.

Θεόδωρος Π. Κορμάς                  Αλέξανδρος Α. Ελευθερόπουλος

Πρόεδρος Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.                       Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.