Υποβολή Υποψηφιότητας | Εξελεγκτική Επιτροπή ΕΕΧΟΤ

Παρακαλούνται τα Τακτικά Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας που ενδιαφέρονται να εκλεγούν ως της Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής να υποβάλλουν έγγραφη αίτηση προς το ΔΣ την οποία πρέπει να αποστείλουν στη Γραμματεία της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.  (info@eexot.gr) το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021. Σύμφωνα με το Καταστατικό, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητος, έχουν τα Μέλη που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 10ετή θητεία ως Τακτικά Μέλη.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στη Γενική Συνέλευση της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 77ου Συνεδρίου ΕΕΧΟΤ το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021, ώρα 16.00.

Θεόδωρος Π. Κορμάς                           Αλέξανδρος Α. Ελευθερόπουλος     

Πρόεδρος Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.                              Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.