ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΕΕΧΟΤ

Καλούνται τα Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας που ενδιαφέρονται για εκλογή τους σε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου, να υποβάλλουν την έγγραφη αίτηση τους στη Γραμματεία της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.  (info@eexot.gr) το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 15  Σεπτεμβρίου 2022.

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν στο Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. είναι οι ακόλουθες:

Β´ Αντιπρόεδρος

Γενικός Γραμματέας

Ειδικός Γραμματέας

Μέλος (δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνο τα Tακτικά μέλη)

Εκπρόσωπος Εκτάκτων Μελών

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, δικαίωμα εκλογής για τη θέση του Β’ Αντιπροέδρου έχουν τα μέλη που κατά την υποβολή της υποψηφιότητος έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 10 έτη ως  Τακτικά Μέλη ενώ δικαίωμα εκλογής για τις θέσεις του Γενικού Γραμματέα, του Ειδικού Γραμματέα και του Μέλους έχουν τα μέλη που κατά την υποβολή της υποψηφιότητας έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5 έτη ως  Τακτικά Μέλη.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στη Γενική Συνέλευση της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ, η οποία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά διαδικτυακά το Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2022 ώρα 16.00

Αθανάσιος Χ. Μπαδέκας                                            Αλέξανδρος Α. Ελευθερόπουλος

Πρόεδρος Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.                                                   Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.