ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΤΗΤΩΝ Δ.Σ. Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.

Καλούνται τα Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας που ενδιαφέρονται να εκλεγούν σε κάποιο αξίωμα του επομένου Διοικητικού Συμβουλίου να υποβάλλουν γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ., την οποία πρέπει να αποστείλουν στη Γραμματεία της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. – info@eexot.gr – το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι θέσεις για το επόμενο Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. είναι οι ακόλουθες:
Β´ Αντιπρόεδρος
Ταμίας
Ειδικός Γραμματέας
Μέλος
Εκπρόσωπος Εκτάκτων Μελών

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, δικαίωμα εκλογής για τη θέση του Β’ Αντιπροέδρου έχουν τα μέλη που κατά την υποβολή της υποψηφιότητας έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 10 έτη ως Τακτικά Μέλη ενώ δικαίωμα εκλογής για τις θέσεις του Ταμία, του Ειδικού Γραμματέα και του Μέλους έχουν τα μέλη που κατά την υποβολή της υποψηφιότητας έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5 έτη ως Τακτικά Μέλη.

Οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. η οποία θα πραγματοποιηθεί υβριδικά κατά τη διάρκεια του 79ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ, το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 16:00.

Η Πρόεδρος             Ο Γενικός Γραμματέας
Ζωή Χ. Νταϊλιάνα     Βασίλειος Ν. Ψυχογυιός