Υποτροφία Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | Υποβολή Αιτήσεων μέχρι 01.12.2023

Η Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. προκηρύσσει υποτροφία ύψους 12.000,00 (δώδεκα χιλιάδων) ευρώ για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό ελάχιστης διάρκειας 6 μηνών, με ημερομηνία έναρξης εντός του έτους 2024.

Απαραίτητες Προϋποθέσεις

1.Ειδικευμένος/η Ορθοπαιδικός Χειρουργός
2.Τακτικό Μέλος Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
3.Λήψη  ειδικότητας μετά την 1η Ιανουαρίου 2018
4.Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο (2) Πανελλήνια Συνέδρια της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. με προφορικές ανακοινώσεις.
5.Επιπλέον ανακοινώσεις / δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών θα συνεκτιμηθούν.
6.Επιστολή Αποδοχής  εκ μέρους του Κέντρου Υποδοχής (Letter of Acceptance) με την οποία θα διευκρινίζεται η χρονική περίοδος παραμονής του υποτρόφου.
7.Καλή γνώση της Αγγλικής / της γλώσσας της χώρας του κέντρου υποδοχής και αντίστοιχη πιστοποίηση.
8. Δύο (2) πρόσφατες συστατικές επιστολές

Οι υποψήφιοι πρέπει απαραίτητα να υποβάλλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (πατήστε ΕΔΩ) μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2023 στο info@eexot.gr σε ένα ενιαίο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αιτήσεις που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψιν.

Σημειώνεται ότι για τους υποψήφιους που θα προεπιλεγούν πρόκειται να  ακολουθήσει συνέντευξη αποκλειστικά με φυσική παρουσία.

Η τελική επιλογή του υποψηφίου θα ανακοινωθεί μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2023.