27ο Κοινό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Μ. & Ε.Ε.Χ.Χ.Μ | 10 – 12 Νοεμβρίου 2022 | Electra Palace| Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες Αναλυτικά ΕΔΩ