37ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – 11ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ & ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 2024

37ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – 11ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ & ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ, που θα διεξαχθεί 26 – 29 Ιουνίου 2024, στο Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας & Εκπαίδευσης “Παναγιώτης Ν. Σουκάκος” στην Αθήνα.

Πληροφορίες αναλυτικά εδώ