36ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – 10o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ & ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

Σας ανακοινώνουμε τη διεξαγωγή της επιστημονικής εκδήλωσης με τίτλο «36ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ - 10o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ & ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ» που θα πραγματοποιηθεί 28 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2023 στο Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας &...

Κ.Ε.Ο.Χ. | 1ο Εκπαιδευτικό Διήμερο | 17 & 18 Μαρτίου 2023 | Επιστημονικό Πρόγραμμα

  ΖΩΝΤΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ   ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ  Κ.Ε.Ο.Χ. 1ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ 17 & 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 Αμφιθέατρο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. "Παύλος Κονιαλίδης" (δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ...