ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ & ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ & ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. ” Παύλος Κονιαλίδης”

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ