ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ

TAYTOTHTA Κ.Ε.Ο.Χ.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κ.Ε.Ο.Χ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ Κ.Ε.Ο.Χ.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Κ.Ε.Ο.Χ