ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | Ημεριδα Ενημέρωσης Κοινού | ΣΑΒ 16 ΑΠΡ 2022 ΛΑΜΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

“ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ” 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Ξενοδοχείο Samaras | Λαμία 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | Καθημερινά Ορθοπαιδικά Προβληματα